Kontakt

BISTRIK – SAMOSTAN SV. ANTE
Franjevačka 6
BiH-71000 SARAJEVO
Tel.: 033/236 107
Fax: 033/236 108

E-mail: svantosarajevo@gmail.com