Zanimljivosti

Franceska carica za crkvu sv. Ante

Eugenija, žena cara Napoleona III., koja i sad živi u 86. godini života, učinila je, dok bješe franceskom caricom, kneževski dar staroj crkvi sv. Ante u Sarajevu. Župnik fra Grgo god. 1864. dade preko franceskog konzula poniznu molbu na Njezino Veličanstvo, i brzo su slijedili previšnji darovi; a to bijahu ...

. Opširnije →

Car u crkvi sv. Ante

Zadnjih dana kolovoza doživila je uboga crkvica sv. Ante u Sarajevu najveći posjet; preko njezina je praga prekoračio Ferdinand I., „car svih Bugara“ sa svojim sinom Borisom i prvim ministrima svoje države. Vladar je s puta brzojavno poručio, da će doći u crkvu franjevačku slišat sv. misu, kao na dan ...

. Opširnije →