Zanimljivosti

DSC09920

Sveti Anto pod novim krovom

Obnova crkve i samostana S nakanom da se što primjerenije obilježe 100. obljetnica bistričke crkve sv. Ante i 120. obljetnica bistričkoga samostana, franjevci ovoga samostana, kao i njihovi prethodnici, nastavljaju s obnovom ovog važnog vjerskog i kulturnog središta. Nekoliko godina poslije rata grad Sarajevo je pripomogao postavljanju nove fasade i krova na ...

Opširnije →

O pobožnosti utorka na čast sv. Anti

Jesi li ikad, dragi čitatelju, bio utorkom u kakvoj crkvi, gdje se nalazi oltar sv. Ante? Jesi li pri tom vidio onu množinu svijeta, što kleči pred njegovim oltarom i moli se skrušeno, zaufano?! Sigurno jesi! A možebit, da ti je tada palo na um, zašto baš svijet štuje utorak ...

. Opširnije →

Graditelj nove crkve sv. Ante

To je ovaj gospodin čiju sliku donosimo u ovome broju. Kakov je on katolik, najbolje je rečeno, kad se kaže, da je Slovenac. Ovih dana stupiće dobri „Franc“ i u III. red sv. Frane. Gosp. Holz gradi samo crkve, gradi ih ne samo svojom umjetnošću i planovima, nego ih gradi ...

. Opširnije →

Ukrali sv. Antu

Vrt sestarskog samostana u B. pun je slatkoga voća i sočnog povrća, - ko marljiva ruka obradila. Ta ljepota dražila je oči malih gradskih tatova. Po danu mjerili, gdje je niža ograda, a po noći izvodili planove – preskakivali i nosili ko svoje. Uboga sestrica čekala ih više puta do ...

. Opširnije →

Izumitelj brzojava bez žica – trećoredac

Treći red sv. Frane bilježio je u svako vrijeme megju svoje članove slavne muževe; pa, hvala Bogu, tako i danas. Slavni izumitelj brzojava bez žica, Eduard Branli, doktor prirodnih znanosti i jedan od najvećih živućih fizičara ponosi se, da je sin sv. Frane Asiškoga po III. redu. Ovliki muž ne ...

. Opširnije →